פרויקט SF-280

חזית ראשית

חזית לרחוב הגפן

מעבר בקומת הכניסה

לובי בקומת הכניסה

מעבר בין רחובות בקומת הכניסה

 Tammy Orenstein Architect

@2019 All Rights Reserved

תמי אורנשטין אדריכלות / 972-054-5903627 / or.tami@gmail.com