פרויקט SF-280

חזית ראשית
חזית לרחוב הגפן
מעבר בקומת הכניסה
לובי בקומת הכניסה
מעבר בין רחובות בקומת הכניסה