מיקום: רמת אביב הירוקה. שטח: 110 מ"ר. דירת קרקע.

רמת אביב הירוקה דירת קרקע

28-k
עם ספרייה מתוקנת 6
עם ספרייה מתוקנת 3
עם ספרייה מתוקנת 2
עם ספרייה מתוקנת 7

 Tammy Orenstein Architect

@2019 All Rights Reserved

תמי אורנשטין אדריכלות / 972-054-5903627 / or.tami@gmail.com