top of page

בית העם קריית אונו 1946

בית העם הראשון קרייתי אונו תיק תיעוד
בית העם קריית אונו 1946

בית העם, צולם בין השנים 1947-50 , מקור: ארכיון קריית אונו

bottom of page