חלופה לבית בתל אביב -סקיצה

חזית ראשית
חזית מזרחית
חזית אחורית
חזית אחורית