חלופה לבית בתל אביב -סקיצה

INTERIOR
חזית ראשית
חזית מזרחית
חזית אחורית
חזית אחורית