חלופה לבית בתל אביב -סקיצה

חזית ראשית

חזית מזרחית

חזית אחורית

חזית אחורית

 Tammy Orenstein Architect

@2019 All Rights Reserved

תמי אורנשטין אדריכלות / 972-054-5903627 / or.tami@gmail.com