מיקום: רמת אביב הירוקה. שטח: 110 מ"ר. דירת קרקע.

רמת אביב הירוקה דירת קרקע