מיקום: רמת אביב הירוקה. שטח: 110 מ"ר. דירת קרקע.

רמת אביב הירוקה דירת קרקע

 Tammy Orenstein Architect

@2019 All Rights Reserved

תמי אורנשטין אדריכלות / 972-054-5903627 / or.tami@gmail.com